Regiotafeltennis

 

Wat is Regiotafeltennis?

Regiotafeltennis organiseert tafeltenniscompetities voor seniorenteams (in principe 18+) in 2 varianten: Trio-competitie (3 tegen 3) en Duo-competitie (2 tegen 2).

Regiotafeltennis is geen bond of vereniging en kent louter en alleen deelnemers, zonder enige vorm van lidmaatschap. Het maakt niet uit of deelnemers aan Regiotafeltennis al dan niet lid zijn van een bond, vereniging of andersoortige organisatie. In principe is ieder seniorenteam met een gemiddelde speelsterkte van wat men noemt "afdelingsniveau" welkom zolang men voor hun thuiswedstrijden (in principe) een voor wedstrijden geschikte tafeltennislocatie ter beschikking heeft. In de meeste gevallen zullen dergelijke locaties beschikbaar worden gesteld door tafeltennis- of andere sport-verenigingen, culturele centra, buurthuizen en/of bedrijven.

Deelnemers kunnen zowel in 1 als ook in beide competities van Regiotafeltennis spelen. Het maakt niet uit of spelers daarnaast ook nog bij andere organisaties competitie spelen zolang ze er zelf voor zorgen dat hun wedstrijdplanningen niet met elkaar in conflict komen. Binnen de 2 competities van Regiotafeltennis wordt bij het opstellen van de wedstrijdprogramma's zoveel mogelijk rekening gehouden met het (proberen te) vermijden van overlapping van wedstrijddata.

Kijkend naar de gemiddelde speelsterkte van deelnemende teams, zetten we regionale competities op rondom plaatsen waar concentraties van tafeltennis-locaties te vinden zijn. Er bestaan geen afdelingsgrenzen. Naar mate het aantal deelnemende teams van vergelijkbare speelsterkte toeneemt, kan de gemiddelde reisafstand voor uit-wedstrijden voor veel teams aanmerkelijk afnemen. In principe is iedere poule een mini-regio. Het geografisch centrum van de ene poule zal in de praktijk nooit gelijk zijn aan die van een andere.

De competities worden, voor zover mogelijk/nodig, gespeeld in meerdere divisies, onderverdeeld in poules van idealiter 5 of 6 teams van redelijk gelijkwaardige speelsterkte. Ieder seizoen is een periode van 12 opeenvolgende kalenderweken waarin alle teams in een poule 2 keer een wedstrijd tegen elkaar spelen; (indien mogelijk) 1 keer uit en 1 keer thuis. Een tweetal weken in een seizoen wordt vrij gehouden voor het inhalen van wedstrijden. Per kalenderjaar wordt voor de 2 competitie-varianten een voorjaars- en een najaars-competitie georganiseerd.

Bij voldoende diversiteit van teams in verschillende divisies kan een promotie-/degradatie-regeling van kracht worden welke voorafgaand aan ieder nieuw seizoen zal worden gepubliceerd.

Aantrekkelijk tarief

Aan iedere deelnemer wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 10,- per seizoen, ongeacht of deze deel neemt aan 1 of beide competities van Regiotafeltennis. De bijdrage zal niet eerder in rekening worden gebracht dan nadat een team waarin de speler is opgegeven ook daadwerkelijk in een competitie van Regiotafeltennis is ingedeeld.

Minder administratie

De uitslagen van de wedstrijden, het bijhouden van de standen en persoonlijke resultaten worden volledig online geregeld via TTapp. Menig tafeltennisser is al bekend met het gebruik van deze app. Deze kan zowel op een smartphone als een normale PC/Laptop worden gebruikt en de waardering van de meeste gebruikers is zeer hoog. Spelers en/of hun wedstrijdsecretarissen voeren de uitslagen zelf, meestal al gedurende een wedstrijd, in en daardoor is de stand altijd up-to-date. Mocht er een foutje in zitten, dan kan dit op eenvoudige wijze via de tegenpartij worden gecorrigeerd.

Competitieleiding

De algehele competitieleiding is in handen van Gilbert Dix, voormalig afdelingscompetitieleider NTTB, alsmede organisator/medewerker van diverse nationale en internationale tafeltennistoernooien. Daar waar de problematiek eventueel iets complexer wordt, zal een commissie bestaande uit drie personen zich buigen over zowel zaken op het organisatorische vlak als ook aangaande het verloop van de competities.