Privacybeleid

Privacybeleid van Regiotafeltennis

Dit beleid (tesamen met elk ander document waarnaar verwezen wordt ) is geformuleerd om je te informeren over de manier waarop jouw persoonlijke gegevens, die we van je verzamelen of die je ons verleent, gebruikt worden.

Dit beleid is van toepassing op alles wat rechtstreeks te maken heeft met Regiotafeltennis. We bieden dit privacybeleid aan om je te informeren over onze praktijken met betrekking hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen van bezoekers aan onze website en deelnemers aan door ons georganiseerde activiteiten. Persoonlijke informatie is informatie die persoonlijk identificeerbaar is zoals je naam, e-mailadres, telefoonnumer, postadres enz… Door onze website en direct hieraan gerelateerde apps te gebruiken en/of inschrijving voor deelname aan door ons georganiseerde activiteiten ga je akkoord met de voorwaarden die beschreven zijn in dit document .

Informatie over ons:

Regiotafeltennis is een service gericht op de organisatie en verslaglegging van tafeltenniscompetities in Nederland onder de algehele leiding van Gilbert Dix.

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Regiotafeltennis kan de volgende gegevens over je verzamelen en verwerken als je onze website bezoekt, deelneemt aan 1 of meerdere door ons georganiseerde competities of optreedt namens bepaalde deelnemers aan onze competities.

* De informatie die je verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website. Dit omvat informatie die je indient voor deelname aan 1 of meerdere, door ons georganiseerde competities, het plaatsen van inhoud of het aanvragen van andere diensten, het plaatsen van commentaren, of het aanmelden voor nieuwsbrieven. Deze informatie gebruiken wij om een goed verloop van alle door ons georganiseerde activiteiten te kunnen waarborgen.

* Een registratie van alle correspondentie met jou .

Regiotafeltennis vereist niet dat je enige persoonlijke gegevens invoert om onze website te bezoeken.

Wanneer je jezelf inschrijft voor deelname aan door Regiotafeltennis georganiseerde activiteiten dan vragen we volgende gegevens:

* Je naam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en E-mailadres.

* Je (geschatte) speelsterkte, uitgedrukt in “ELO-punten” of , indien van toepassing klasse/percentage bij een door jou te noemen andere organisatie van tafeltenniswedstrijden.

* De naam van het/de team(s) waar jij als speler onderdeel van uit maakt.

* De naam en het E-mailadres van de tafeltennisvereniging waar je (mogelijkerwijs) lid van bent alsmede de naam, het E-mailadres en het telefoonnummer van degene die namens jouw team(s) activiteiten in de functie van wedstrijdsecretaris uitvoert.

* De naam, het adres, het telefoonnummer en de openingstijden van de locatie(s) waar jouw team(s) thuiswedstrijden kunnen spelen.

* Je toestemming om sport-gerelateerde Tekst, foto’s en video’s waarin jouw naam en/of afbeelding voorkomt op onze website te mogen plaatsen.

* Kostenvergoeding deelname competitie(s): Als je ervoor kiest om deel te nemen aan 1 of meerdere door ons georganiseerde competities dan dien je je naam, adres en betaalgegevens met ons te delen.

2. HOE VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

We verzamelen de informatie die je ons vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld, verzamelen wij de persoonlijke informatie die je verstrekt wanneer je je registreert voor onze diensten; Wanneer je gebruik maakt van onze diensten via derde partij diensten zoals TTapp; Indien je deze gegevens verzendt of uploadt tijdens het gebruik van om het even welk van onze diensten en/of wanneer je contact met ons opneemt.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ DE GEGEVENS?

·         Om onze service en diensten aan te bieden aan deelnemers, bezoekers en partners

·         Om websites aan te bieden aan bezoekers, eventueel namens onze websiteprovider

·         Om hulp te verlenen aan onze deelnemers

·         Om het onderhouden en het verbeteren van de beveiliging en om misbruik en fraude te detecteren en te voorkomen.

·         Om te voldoen aan wetten en regelgevingen

·         Om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, op basis van de individuele of gedeelde keuzes en feedback van deelnemers en bezoekers.

 

4. LOCATIE

De persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt worden opgeslagen op beveiligde servers en datadragers. Door het indienen van je persoonlijke gegevens, ga je akkoord met opslag of verwerking. We zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om er voor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld worden.

We kunnen wettelijk verplicht worden om je gegevens te bewaren op een specifieke locatie, afhankelijk van welke locatie je de Regiotafeltennis services benadert. Ongeacht de locatie waarin je gegevens opgeslagen worden, zullen we adequate maatregelen treffen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen.

5. DERDE PARTIJEN

Regiotafeltennis werkt samen met verschillende services die aangeboden worden door derden om onze eigen diensten te verbeteren. Deze omvatten presentatie data services, services die fraude, spam en misbruik detecteren en voorkomen , electronische gegevens en beveiligings-services, juridische, audit- en financiële adviseurs.

Deze derde partijen hebben toegang of ontvangen statistische gegevens over of van persoonlijke gegevens van bezoekers. De gegevens kunnen een deel van de persoonlijke gegevens bevatten of alle persoonlijke gegevens, afhankelijk van de specifieke functie van de betrokken derde partij. De derde partijen kunnen de gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor zij instaan .

We kunnen je persoonlijke informatie onthullen voor elk van de hierboven genoemde overeenkomst aan elke medewerker van onze organisatie. Dit is inclusief onze eventuele dochter-organisaties.

Wij kunnen ook je persoonlijke gegevens delen in reactie op dagvaardingen, wettelijke processen, of om ons te verdedigen tegen juridische claims, als we een goede geloofsovertuiging hebben dat de wet ons vereist om je gegevens te delen, met of zonder kennisgeving aan jou.

6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Regiotafeltennis heeft veiligheidsmaatregelen geimplementeerd met als doel om gegevens te verwerken op een wijze die zorgt voor een passende beveiliging van de persoonlijke gegevens, met inbegrip van de bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of schade. Regiotafeltennis gebruikt industrie-standaard maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, waaronder encryptie, firewalls en SSL (Secure Sockets Layer).

Van tijd tot tijd, evalueren wij onze veiligheidprocedures en evalueren we aan de hand van geschikte nieuwe technologie en methoden. Wij controleren ook regelmatig onze systemen voor mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en regelmatig onderzoeken we de diensten van derden voor het verder verbeteren van de veiligheid van onze diensten en de bescherming van de privacy van onze bezoekers en deelnemers.

Mocht Regiotafeltennis betrokken zijn met een schending van je privé-gegevens en je persoonlijke gegevens zijn betrokken, dan zullen wij je contacteren indien er een risico is geweest dat je gegevens misbruikt werden en als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In sommige situaties zal Regiotafeltennis ook wettelijk verplicht zijn om contact op te nemen met de autoriteiten ( gegevensbescherming) indien er een schending van je privé-gegevens plaats gevonden heeft.

Wij behandelen altijd je persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We verkopen je gegevens niet aan derden. Je kunt ons vragen om je gegevens te verwijderen. We kunnen dit doen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de informatie te behouden, bijvoorbeeld als je voor deelname aan 1 of meerdere door ons georganiseerde competities betaald hebt.

7. GEBRUIKERSRECHTEN

Verzoek om informatie:

Op jouw verzoek zullen we je informeren betreffende welke persoonlijke gegevens wij van je opgeslagen hebben. Deze informatie is gratis, de aanvraag zal binnen een maand verwerkt worden en wordt naar jou via E-mail verzonden. Om er voor te zorgen dat je gedetailleerde en geschikte informatie ontvangt, gelieve ons te voorzien met de details ten aanzien van de persoonlijke gegevens en of type gegevens ( indien mogelijk). Om te waarborgen dat de aanvrager van de bovengenoemde informatie de persoon is die hij/zij zich voordoet, eisen wij een bewijs van identiteit. Dit kan zijn in de vorm van een gekopieerd identificatiedocument. Bedek of verwijder serienummers en paspoortnummers uit dergelijke exemplaren. Deze kopieën zullen alleen worden gebruikt met het oog op de identificatie en voor de verwerking van je aanvraag.

Correctie, verwijderen of blokkeren:

Overeenkomstig de Nederlandse wet op de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om alle persoonsgegevens die wij verzamelen over jou aan te passen, te verwijderen of te blokkeren. Dergelijke verzoeken kunnen schriftelijk worden verzonden naar het volgende e-mailadres: regiotafeltennis@gmail.com

8. CONTACTEER ONS

Als je vragen hebt aangaande dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande informatie.

Regiotafeltennis

t.a.v. Gilbert Dix

Email: regiotafeltennis@gmail.com